۱۰ بهمن

طرح ویژه آموزشی مخصوص دانش آموزان

همیشه فکر کردن راجع به اینکه اگر امروز فرزندم به مدرسه نرود چه اتفاقی خواهد افتاد؟آیا از هم کلاسی های خود عقب می افتد ؟ چگونه به تکالیف خود دسترسی داشته باشد ؟ و … از جمله افکاری می باشد که